วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ชมรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

งานชิ้นแรกลงสีการ์ตูน นักเรียนคนแรกที่ทำเสร็จคือ ด.ช.อั๋น สิทธิพร

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

ขอให้นักเรียนตรวจสอบงานดังต่อไปนี้

ให้นักเรียนตรวจสอบงานที่มอบหมายว่าส่งครบถ้วนหรือยังดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
งานที่ 1 เขียนโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก "บ้าน"
งานที่ 2 เขียนโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก สี่เหลี่ยม2รูปซ้อนกัน
งานที่ 3 เขียนโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก วงกลม7วง 7สี
งานที่ 4 เขียนโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก ส่วนของวงกลม 5 ส่วน 5 สี
งานที่ 5 เขียนโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก "ดาว 5 แฉก"(สมมาตร)
งานที่ 6 เขียนโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก หกเหลี่ยมด้านเท่า
งานที่ 7 เขียนโปรแกรมสร้าง ลูกคลื่น
งานที่ 8 เขียนโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก ผีเสื้อแสนสวย
งานที่ 9 เขียนโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก แปดเหลี่ยม
งานที่ 10 เขียนโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก จักรยาน
งานที่ 11 เขียนโปรแกรมคำสั่งวนซ้ำ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม แปดเหลี่ยม เก้าเหลี่ยม สิบเหลี่ยม
งานที่ 12 เขียนโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก "หนอนน้อยตัวอ้วน"
งานที่ 13 เขียนโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก หน้าคน
งานที่ 14 เขียนโปรแกรม เพลงแมงมุมลายตัวนั้น/ลอยกระทง
งานที่ 15 เขียนโปรแกรม สร้างภาพกราฟิก โดยใช้คำสั่งเทสี รูปบ้านพื้นฐาน
งานที่ 16 เขียนโปรแกรม สร้างภาพกราฟิก โดยใช้คำสั่งเทสี รูปดาว
งานที่ 17 เขียนโปรแกรม สร้างภาพกราฟิก โดยใช้คำสั่งเทสี รูปบ้านของฉัน
งานที่ 18 เขียนโปรแกรม สร้างภาพกราฟิก โดยใช้คำสั่งเทสี ภาพวิว
งานที่ 19 สรุปงานหนังสือเล่มเล็ก
งานที่ 2 0 เขียนโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552